Tali Golf

Vuxna medlemmar (

över 24år): – Anslutningsavgift 2019: specialerbjudande 2.000e, i kraft tills förstahands medlemsantal nåtts. Anslutningsavgiften kan betalas i två rater under åren 2019 och 2020. – Vuxna medlemmarnas årsavgift för säsongen 2019: medlemsavgift 400e och spelavgift 560e.

Juniorer och unga vuxna (0-24år): – Anslutningsavgit 500e – Unga vuxna (16-24år) årsavgift för säsongen 2019 är 200e och 375e spelavgift.

Medlemmar antas på basis av anmälningsordning. Närmare information om anmälning hittar du på hemsidan: www.helsingingolfklubi.fi Mera information; Lauri Gulin tel. 050 528 1152 eller lauri.gulin@helsingingolfklubi.fi

Vit_NU.png

© 2019 av Svenska handelshögskolans studentkår.

logo.png

Adress:

Sanduddsgatan 7A 2 vån

00100 Helsingfors