We're recruiting! Vi rekryterar!

Hey all ambitious and driven students, Look here!


The Business Committee 2020 is recruiting!


The Business Committee serves as the link between Hanken students and corporations. We focus on developing new ways for students to engage with companies and vice versa through entrepreneurial and outside the box thinking. We are also responsible for one of the most vital revenue streams of the Student Union.


Do you want to develop your business proficiency by strategic development of SHS’ corporate relations? Do you want to take part in organising Hanken’s biggest recruitment event the Hanken Network Day? Do you want to take part in and develop Company of the Week, a success story from 2019? Or are you perhaps interested in managing SHS’ customer relations, creating new ones and gaining valuable experience in CRM software?


All of this and much more is only an application and a relaxed interview away!

Send your application letter to naringsliv@shs.fi by 15.12.2019. Your application letter should include a presentation of yourself, an explanation of your interest in the Business Committee and preferably a new idea you would love to develop.

Don’t hesitate to contact the Business Committee’s President for 2020 Joakim Kiuru at joakim.kiuru@shs.fi if you have any questions.


DL 15.12.2019


Interviews will be held during the application period, but all the latest during week 51.

Hope to hear from you soon!


Best regards,

Joakim

Hej alla ambitiösa och drivna Hankeiter!


Näringslivsutskottet 2020 rekryterar!


Näringslivsutskottet fungerar som länken mellan Hankens studerande och företag. Det betyder att vi både hjälper företag nå våra studerande men framförallt underlättar våra studerandes vägar till arbetslivet. Vi utvecklar nya sätt för studerande att bekanta sig med företag genom entreprenöriellt tänkande. Näringslivsverksamheten utgör även en av studentkårens viktigaste inkomstkällor.


Vill du förstärka dina business färdigheter genom strategisk utveckling av SHS näringslivsverksamhet? Vill du delta i arrangemangen bakom Hankens största rekryteringsevenemang Hanken Network Day? Vill du delta i och vidareutveckla den gångna höstens framgångssaga Company of the Week? Eller är du kanske intresserad av att hantera kundrelationer, skapa nya relationer och få värdefull erfarenhet av CRM program?


Allt det här och mycket mer är endast en ansökan och en avslappnad intervju ifrån dig!

Skicka din ansökan till naringsliv@shs.fi senast den 15.12.2019. Din ansökan borde inkludera en presentation av dig själv, dina intressen i Näringslivsutskottet och gärna en ny idé som du vill utveckla.


Ta gärna kontakt med Näringslivsutskottets ordförande för 2020 Joakim Kiuru via joakim.kiuru@shs.fi ifall du har några frågor.


DL 15.12.2019


Intervjuer kommer att hållas under ansökningstiden men senast under vecka 51.

Hoppas på att höra från dig snart!


Med vänlig hälsning,

Joakim

Vit_NU.png

© 2019 av Svenska handelshögskolans studentkår.

logo.png

Adress:

Sanduddsgatan 7A 2 vån

00100 Helsingfors